Herontwikkeling Keizerslanden (Deventer)

De Gemeente Deventer, Woonbedrijf ieder1, NSI en Multi hebben vandaag een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Keizerslanden. In november 2010 werd een principeakkoord bereikt tussen partijen en de vandaag ondertekende overeenkomst omvat de verdere uitwerking van de plannen.


Nieuw bruisend hart voor Keizerslanden

Winkelcentrum Keizerslanden ligt centraal in de gelijknamige wijk in Deventer en vormt een belangrijke schakel in de wijkvernieuwingsplannen voor Keizerslanden. De modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum, met een breder en completer winkelaanbod, zorgt voor een hoger voorzieningenniveau en extra werkgelegenheid voor de wijk. Het betreft een integraal plan, dat naast de herontwikkeling van het winkelcentrum bestaat uit circa 40 nieuwe koop- en huurwoningen, extra openbare parkeervoorzieningen en herinrichting van de openbare ruimte. Met dit plan ontstaat een nieuw bruisend hart voor de wijk, dat samen met het Keizerspark een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk gaat worden. De bij dit project betrokken partijen investeren samen meer dan € 25 miljoen in de wijk.

NSI en Multi Vastgoed voeren samen de ontwikkeling en realisatie van het winkelcentrum uit. Multi Vastgoed ontwikkelt en realiseert de woningen in opdracht van Woonbedrijf ieder1. De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor de openbare ruimte.


Marc-Jan Ahne, wethouder gemeente Deventer:

‘Het winkelcentrum was aan vernieuwing toe. Met de plannen die we nu gaan uitvoeren, komt die vernieuwing tot stand en krijgt de wijkeconomie een stimulans. Wijkbewoners krijgen er een goed winkelcentrum voor terug, meer levendigheid door extra woningen en met de voorzieningen in de Graaf Florishof nog meer mogelijkheden tot ontmoeting.’


Johan Buijs, algemeen directeur NSI:

‘Dit project is een belangrijke stap in de doelstelling van NSI om door herontwikkeling, modernisering en uitbreiding waarde aan haar vastgoedportefeuille toe te voegen en tegelijkertijd een belangrijke impuls aan de lokale economie en leefbaarheid te geven.’


Ontwerp en planning

T + T Design, het in-house ontwerpbureau van Multi Vastgoed is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig concept. De volgende stap is dat RPHS Architecten uit Voorburg het plan in samenspraak met omwonenden, winkeliers en de klankbordgroep verder uitwerken tot een ontwerp, dat naar verwachting eind 2011 gereed is. De uitvoering van het plan vindt gefaseerd plaats. De oplevering van de eerste fase staat gepland voor het najaar van 2013 en het totale plan is naar verwachting eind 2014 gereed.


Over wijkvernieuwing Keizerslanden

Het winkelcentrum is het hart van de wijk Keizerslanden. Onder het motto Keizerslanden vernieuwt! vindt de vernieuwing van de wijk Keizerslanden plaats. Het vernieuwingsprogramma vindt plaats in vier buurten: Oranjekwartier, Landsherenkwartier, Tuindorp en Centrumgebied. De wijkvernieuwing Keizerslanden kent drie pijlers: fysiek, sociaal en economisch. Dit betekent dat niet alleen sloop en nieuwbouw plaatsvindt, maar ook investeringen in de openbare ruimte en in een groot sociaal, cultureel en economisch programma. De totale wijkvernieuwing kent een doorlooptijd van 10 jaar. De corporatie Woonbedrijf ieder1, de gemeente Deventer en bewoners trekken daarbij samen op.